RegioLAB

Dienst van StadsLAB033

Laatste nieuws

 

StadsLAB033 en LSA Bewoners zoeken pilotgemeenten

Pilotgemeenten gezocht voor 26 februari

Meer en meer werken gemeenten samen met bewonersinitiatieven en sociale ondernemers. Dit levert vaak complexe vraagstukken op, daarom ontwikkelen we een interactief werklab. We zoeken gemeenten die mee willen doen met een kortdurende pilot.

StadsLAB033 organiseert in samenwerking met LSA Bewoners en het A&O fonds Gemeenten de komende tijd een pilot voor het ontwikkelen van een werklab voor gemeenten. In dit werklab (dat voor StadsLAB033 valt onder haar dienst RegioLAB) zijn actieve bewoners de labdocenten. Gemeentemedewerkers worden in een aantal dagdelen ondergedompeld in de praktijk van bewonersorganisaties, verdiepende gesprekken en ondersteunende theorie. We experimenteren daarbij met wisselende rollen van gemeente en bewoners. Doordat de eigen gemeentelijke praktijk en opgaven het oefenterrein vormen, sluiten we nauw aan bij de leerbehoefte van de deelnemers.

Aanmelden of informatie

Wilt u als gemeente meedoen of meer weten over deze pilot? Neem contact op met Maarten Rector maarten@stadslab033.nl Aanmelden kan uiterlijk 26 februari 2018. Bij meerdere aanmeldingen maken we een selectie op basis van verscheidenheid in deelnemers, vraagstukken en beschikbaarheid.

Met RegioLAB organiseert Stadslab033 stad overstijgend aanbod voor lokale overheden, politici, burgerinitiatieven en inwoners om te werken aan de toekomst van de lokale, regionale en provinciale democratie.

Voor het stimuleren van innovatie is het belangrijk ruimte te creëren waarin een klimaat bestaat om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om te experimenteren en je open te stellen voor soms andere dan bekende invloeden (fris te kunnen denken).

RegioLAB organiseert workshops, ervaringsexcursies, inspiratiebijeenkomsten en werklabs die je denkkaders uitdagen. Bij Regiolab kun je op voor jou passende wijze met andere deelnemers ervaren hoe je samen en multidisciplinair kunt werken.

Bestuurlijke vernieuwing en democratische professionaliteit

Een grote uitdaging voor gemeenten is de veranderende rol tussen gemeenten en bewoners. Stedelijke opgaven zijn steeds complexer geworden en vragen daardoor vaak tegelijkertijd de aandacht van meerdere partijen betrokken bij deze opgaven. Vanuit de landelijke overheid wordt ook steeds meer verantwoordelijkheid van bewoners gevraagd. Bewoners komen niet alleen steeds vaker met ideeën, zij pakken zelf ook vaker zaken op. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken: de inrichting van de directe omgeving, duurzame energie, stadstuinbouw, de buurteconomie, zorg aan familie en buren en ook inspraak in beleid.

Het gaat aan de ene kant soms om eenmalige activiteiten en aan de andere kant inwoners die bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven oprichten en zelfstandige buurthuizen organiseren. Doordat inwoners zo meer verantwoordelijkheid vragen en krijgen hebben ambtenaren, raadslieden en wethouders in Amersfoort steeds meer te maken met wisselende beroepsrollen. Dit roept logischerwijs de nodige vragen op in het stadhuis.

De Organisatie

RegioLAB is geen training- of adviesbureau maar een lab waar lokale overheden, sociale partijen burgerinitiatieven en inwoners van elkaar leren en samen het experiment aan gaan. Bij RegioLAB leren en ontdekken we samen manieren om onze democratie vitaal te houden. Ontdek ook jouw innovatiekracht en help mee om de toekomst van onze democratie vorm te geven!

RegioLAB033

RegioLAB033 is een dienst van:

Oude Fabriekstraat 7 3812 NR Amersfoort Email: info@regiolab033.nl

Meer weten? Neem contact met ons op.

2 + 15 =